CLUB TENNIS NATACIÓ SANT CUGAT – CASALS ESPORTIUS 2022

CLUB TENNIS NATACIÓ SANT CUGAT – CASALS ESPORTIUS 2022

Categorías: ,

Descripció


Aquest estiu, els nostres nens, nenes i joves necessiten gaudir d’una bona proposta d’activitats esportives i d’esbarjo, com les que us ofereix el Club Tennis Natació Sant Cugat.

Les nostres activitats d’estiu són l’ajuda perfecta perquè els pares puguin compaginar la feina amb el període vacacional dels seus fills. Són programes molt complets que, a més de garantir la diversió dels nens i nenes de totes les edats, també són una gran font d’aprenentatge pels nostres alumnes que, a més de la gran quantitat d’esports que practicaran, també podran aprendre altres coses tan importants com la cooperació entre iguals, l’empatia i la responsabilitat, guanyar independència i, a poc a poc, valer-se per si mateixos i socialitzar amb altres nens.

Realment creiem que les nostres activitats d’estiu són una molt bona oportunitat pels joves i petits d’aprendre, créixer i divertir-se!SUMMER KIDS
Per a nens entre 3 i 8 anys. Nascuts entre 2014 i 2019.

Amb la filosofia que ens caracteritza, proposem un cam- pus esportiu dirigit pels nostres monitors i impartit total- ment en anglès. Els responsables de cada grup s’expres- saran i explicaran les activitats en anglès, adaptant-se al nivell dels participants i a les necessitats de l’activitat en concret.
L’objectiu és que els nois i noies integrin l’anglès d’una forma divertida, a través de la pràctica esportiva.

Les activitats principals del Summer Kids són:

TENIS

El tenis és l’esport de la casa. Entenem que els partici- pants a les nostres estades tenen interès en iniciar-se en aquest esport i adquirir un cert domini i perfeccio- nament, ja que alguns d’ells porten temps de pràctica.
Amb els que s’inicien, els nostres objectius prioritaris són que es familiaritzin amb la raqueta, coneguin els fonaments tècnics i tàctics de l’esport i les normes més elementals.

PÀDEL

El pàdel és un esport que està creixent i, en el nostre campus esportiu, també volem que tingui presència. A partir de 7 anys introduïm aquest esport d’una manera molt fàcil i jugada, en funció de les necessitats del grup. Per aquest esport no és obligatori que els participants aportin la pala de pàdel.

PISCINA

En el cas de la natació, les activitats amb els més pe- tits són dirigides principalment amb formes jugades.
Els aprenentatges principals són la posició del cos a l’aigua, entrades a l’aigua, respiració i desplaçaments.
Amb els més grans, es procura integrar jocs aquàtics combinats amb la tècnica d’estils.

ESPORTS

La secció d’esports és una de les que més agraden als participants. Partim de l’objectiu que practiquin i experimentin el màxim nombre possible d’esports, ja que entenem que és el més interessant en aquestes edats. En tots els esports, es busquen objectius que permetin als participants adquirir coneixements bàsics sobre els mateixos. Per assolir-ho, ens ajudem del joc pre-esportiu, mitjançant modificacions del reglament, del material, de l’espai de joc, etc.

JOCS

El concepte jocs inclou múltiples formes jugades com: gimcanes, grans jocs, jocs de pistes, jocs tradicionals, tallers de manualitats, etc. Una hora dedicada a poten- ciar la imaginació, la relació entre participants, i com no, passar-s’ho d’allò més bé.

INTENSIU DE TENIS
Per a nens entre 8 i 15 anys. Nascuts entre 2006 i 2014.

El curset de tenis del nostre club es presenta com una activitat per aquells nens i nenes que viuen aquest esport com un repte d’aprenentatge i que volen continuar la mi- llora tècnica i tàctica durant els mesos de vacances.
Amb un treball en grups reduïts, es realitza un seguiment tècnic als alumnes, treballant de forma dinàmica i entre- tinguda al llarg de tot el matí.

OBJECTIUS PRINCIPALS
• Continuar amb la progressió tenística dels alumnes.
• Assolir els aprenentatge tècnics i tàctics bàsics.
• Potenciar aspectes afectius i socials entre els alumnes, com la col·laboració, el respecte o la integració.
• Vetllar pels bons hàbits físico-esportius, en aspectes com la higiene, l’alimentació, l’ordre, etc.
• Gaudir de la pràctica esportiva en època de vacances.

Durant el matí es realitzaran dues hores de tenis, adaptades al nivell i intensitat dels alumnes. A banda d’aquestes dues hores, es practicaran les següents activitats:

NATACIÓ

Es treballaran les nocions bàsiques d’aquest esport i servirà com un treball de compensació diari per reforçar els grups musculars implicats en l’esport del tenis.

ESPORTS

Durant poc més d’una hora diària, els participants treballaran diferents jocs i formes jugades d’altres es- ports. És un espai que serveix per treballar la cohesió de grup, així com altres habilitats que el propi esport del tenis no desenvolupa tant.
Per aquells alumnes que facin el torn de tarda, l’objectiu de les sessions de la tarda és augmentar aquest treball tècnic però, sobretot, orientar-ho cap a les competicions internes més lúdiques, així com jocs i activitats diverses.

INTENSIU DE PÀDEL
Per a nens entre 8 i 15 anys. Nascuts entre 2006 i 2014

El curset de pàdel ofereix als nostres alumnes un espai on treballar aquest esport tan social, però a la vegada, es presenta com una activitat per aquells nens i nenes que viuen aquest esport com un repte d’aprenentatge i que volen continuar la millora tècnica i tàctica durant els dies de vacances.
Amb un treball en grups reduïts, es realitza un seguiment tècnic als alumnes, treballant de forma dinàmica i entretinguda al llarg de tot el matí.

OBJECTIUS PRINCIPALS
• Assolir els aprenentatge tècnics i tàctics bàsics del joc.
• Continuar amb la progressió de pàdel que s’ha aprés durant el curs.
• Potenciar aspectes afectius i socials entre els alumnes, com la col·laboració, el respecte o la integració.
• Vetllar pels bons hàbits físico-esportius, en aspectes com la higiene, l’alimentació, l’ordre, etc.
• Gaudir de les vacances.

Durant el matí es realitzaran dues hores de pàdel, adap- tades al nivell i intensitat dels alumnes. A banda d’aques- tes dues hores, es practicaran les següents activitats:

NATACIÓ

Es treballaran les nocions bàsiques d’aquest esport i servirà com un treball de compensació diari per reforçar els grups musculars implicats en l’esport del pàdel.

ESPORTS

Durant poc més d’una hora diària, els participants treballaran diferents jocs i formes jugades d’altres es- ports. És un espai que serveix per treballar la cohesió de grup, així com altres habilitats que el propi esport del pàdel no desenvolupa tant.
Per aquells alumnes que facin el torn de tarda, l’objectiu de les sessions de la tarda és augmentar aquest treball tècnic
però, sobretot, orientar-ho més cap a les competicions inter- nes més lúdiques, així com jocs i activitats diverses. Ameri- canes i jocs divertits omplen les tardes d’aquest intensiu.

 

INTENSIU DE DANCE
Per a nens entre 8 i 15 anys. Nascuts entre 2006 i 2014

L’Intensiu de dance representa una alternativa als nens i nenes que vulguin gaudir del ball durant l’estiu. Es treba- llaran diferents disciplines com hip hop, dansa, balls de saló, etc. Lluny de la raqueta oferim una versió d’expres- sió corporal i moviment seguint les instruccions de la pro- fessora. Aprendran a seguir coreografies i es divertiran al ritme de la música.

OBJECTIUS PRINCIPALS
• Aprenentatge de les tècniques de ball
• Progressió en diferents estils
• Potenciar aspectes afectius i socials entre alumnes
• Vetllar pels bons hàbits fisicoesportius
• Gaudir de les vacances

ESPORTS

Durant poc més d’una hora diària, els participants treballaran diferents jocs i formes jugades d’altres esports. És un espai que serveix per treballar la cohesió de grup, així com altres habilitats que el propi esport del tenis no desenvolupa tant.

NATACIÓ

Es treballaran les nocions bàsiques d’aquest esport i servirà com un treball de compensació diari per reforçar els grups musculars implicats en l’esport del tenis.

 

TOTA LA INFORMACIÓ, AQUÍ


Més informació i inscripcions a:

Lloc: Club Tennis Natació Sant Cugat

Webwww.ctnsc.org
Correu electrònicesportiva@ctnsc.org    
Telèfon: 936 741 453
Adreça: Camí del Crist Treballador s/n. Sant Cugat del Vallès
Facebook